Kendini Tanı

دواءك فيك وما تبصر
وداءك منك وما تشعر
وتزعم انك جرم صغير
وفيك انطوى العالم الأكبر
Devêüke fîke ve mâ tubsıru,ve dêüke minke
vemê teş'uru,ve tez'umu enneke cirmün sağîrün ve fîkentaval âlem ül ekberu.

Ey insan! Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine delalet eden,derûnî
sıkıntıları bertaraf edip tedavi eden enfüsî ayetler(deliller ve ilaçlar) sendedir ama sen bunu görmüyorsun,(bu gerçeklere baş kaldıran ve itiraz eden emmâre nefis) hastalığı da sendendir ama sen bunun da farkında değilsin.
Ey insanoğlu! Herhalde sen kendini küçük bir şey zannediyorsun, şunu bil ki (sen büyük bir sorumluluğun ve görevin=hilafetin yükünü taşıman ve daha başka özelliklerin sebebiyle) büyük bir âlemsin hattâ büyük âlem sende gizlidir.

Yüce Allah'ın varlığına delalet eden ayetler o kadar çok ki, şairin dediği gibi : Her şey Yüce Allah'ın tek ve yegane olduğunu gösterir
فيا عجبا كيف ينكره المنكر
ام كيف يجحده الجاحد
ففى كل ڜئ له أية
تدل على أنه واحد
Feyâ aceben keyfe yunkiruhul münkiru,em keyfe yechaduhul câhidu,fî külli şey'in lehû êyetün tedüllü alâ ennehû vahidün.

Hayret! Allahı inkar eden nasıl inkar ediyor, kabul etmeyen nasıl kabul etmezlik yapıyor, her şeyde O'nun tek ve yegane olduğunu ispat eden deliller ve ayetler vardır.
Böyle olmakla beraber yine de bu ayetleri üç maddede toplamak mümkündür :
BİRİNCİSİ : kur'an-ı Kerim'in ayetleri.
İKİNCİSİ : Kevnî ayetler
ÜÇÜNCÜSÜ : Enfüsî ayetler.
Enfusi ayetler kişinin kendi nefsinde bedeninde derununda derinliğinde olan müthiş ayetlerdir, kur'an-ı Kerim bu konuyu şöyle dile getiriyor :
" yaratıldığınız andan öldüğünüz öleceğiniz ana kadar ve bedeninizdeki müthiş terkip iç ve dış organlar itibarıyla ne varsa sizde var görmüyor musunuz" Zâriyât Suresi: 21.Ayet.
Bu ayetlere, delillere ve acayip güzelliklere, müthiş yaratılışa bakıp sizi yaratan yüce Allah'ı tanımanız bilmeniz gerekirdi.
Mesela kalb her gün on ton kan pompalıyor,dil
mevcud olan yüzlerce yemeğin,meyvenin ve içeceğin tadını ayrı ayrı veriyor, eğer her yemek,her meyve ve her içecek için ayrı bir dil gereseydi bir iki çuval dile ihtiyaç olurdu birini tak, çıkar öbürünü tak olurdu ve bu iş uzar giderdi

Ey yüce Allah'ım bizleri ve tüm mümin kardeşlerimizi kendi nefsini tanıyan, dolayısıyla seni tanıyabilen kullarından eyle,Âmîn.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi