Osman Nevres Yılmazlar

Osman Nevres Yılmazlar

Konya Kapalı Havzası Nereye

Konya Kapalı Havzası ülkemizin 26 havzasından biri olup; Türkiye’nin toplam alanının % 7 sine denk gelen ve yaklaşık 50.000 km2 lik bir alanı kapsamaktadır. Havzada; Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Ankara, Nevşehir, Isparta, Antalya İllerine bağlı 39 İlçe bulunmaktadır. Bünyesinde 9 alt havza ve 18 adet yer altı su deposu barındırmaktadır.

Havza Çölleşmeye Adaydır.

Son 40 yılda havzada bulunan Ereğli Akgöl Sazlıkları, Hotamış, Suğla ,Bolluk, Meke Gölleri ile Eşmekaya Sazlıkları, Süleymanhacı Gölü, Güvenç Gölü vb.. sulakalan ve göllerimiz kurumuştur.

Yüzey sularımız kontrollü kullanılmamaktadır. Ülkemizin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’ nden Konya ve Isparta illeri tarımsal sulama amaçlı olarak aşırı su çekmektedir. Beyşehir Gölü yarı yarıya küçülmüştür.

Tuz Gölü Tekel idaresine bağlı 3 adet tuzlanın kapatılıp; tuz üretiminin özelleştirilmesiyle göl ekolojisi zarar görmüş, göldeki 10 civarında firmanın havuz oluşturmak ve yol yapmak için dışarıdan getirdikleri 2.340.000 Metreküp hafriyat tuz oluşumunda etkili gözenekleri tıkayacağı için gölün ölüm fermanı gibidir. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesidir.Çevre Bakanlığı böyle bir uygulamayı nasıl onaylar akıllara ziyan bir durumdur. Bu yanlıştan mutlaka dönülmelidir.

Havzada ekilen sucul bitkiler nedeniyle yüzey sularının yeterli olmaması sebebiyle yeraltı sularımızdan aşırı su çekilmektedir.

Havzadaki su bilançosu her yıl 2 Milyar metreküp ün üzerinde açık vermektedir. Bu hesaplamaya Mavi Tünel Projesi ile Göksu Nehrinden getirilecek 414 Milyon metreküp su dahildir. Mavi Tünel Projesi önemlidir, ancak havzayı kurtaracak boyutta bir proje değildir.

Esas unutmamamız gereken Karapınar İlçesi 60 lı yıllarda yoğun rüzgar erozyonu yaşamış ve devletimiz erozyon önleme projesi uygulamıştı. Sonra konu gevşemiş, unutulmuş olup halen Karapınar Bölgesi erozyona maruzdur. Türkiye’nin en az yağış alan 2 yerden biridir. Yanı başındaki Akgöl kurudu. Yer altı su seviyesi aşırı düşmektedir. Yer altı su seviyesinin çok düşmesi nedeniyle bölgede oluşan obruklar son yıllarda çok artmıştır .Köylerin hemen yanındaki çökmeler korkutan boyutlara ulaşmıştır.

Önümüzdeki 40 yıl içinde Küresel İklim Değişikliği etkisiyle Konya Kapalı Havzası’nın su varlığında yarı yarıya azalma olacağı bilim insanlarınca öngörülmektedir.

Devletimiz Olayın Bilincinde:

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün açıklamaları şöyle: Havzada;

*Sulak Alanların % 65 i yitirildi.

*Göller kuruma noktasına geldi.

*Havzada kuraklık şartları egemendir.

*Yer altı Su seviyesi gittikçe düşüyor.

*Taban suyunun düşmesi uzun vadede çölleşme tehlikesini beraberinde getirmektedir.

*Bir çok tür yok olmakta ve toprak çöle dönüşmektedir.

*Emniyet sübabı niteliğindeki dinamik yer altı suyu rezervinden fazla su çekilmektedir.

*Yer altı su seviyesi yılda Bir Metreden fazla düşüş göstermektedir.

Bize Düşen Görev:

Konuyu çokça konuşmak, anlatmak. Yerel Yöneticilerimizi uyarmak, konunun ülkemiz gündeminde yer almasını sağlamaktır.

Hoşça kalın.

Osman Nevres YILMAZLAR

[email protected]

Önceki ve Sonraki Yazılar
Osman Nevres Yılmazlar Arşivi