Ömrün Sermayendir


اذا كان راس المال عمرك
فاحترس
عليه من الإنفاق فى غير واجب

İze kêne ra's el mêli umruke fehteris aleyhi minel infâki fî ğeyri vecibin.

(Ey âhiret yolcusu olan mü'min)! Madem senin (İmandan sonra) biricik ve en pahalı sermayen ömründür,( o halde dünyan ve âhiretin için senin yapman gerekli olan,sorumlu olduğun, sana getirisi olan farz'ın ve )vacib'in dışında bu sermayeni beyhûde ve boş şeye harcama.

Ser=baş,maye=para başpara, anapara demek olan ömür sermayesi âhiret yolcusu bir mü'min için hayati önem taşır.

Kişi, kendisi için en kıymetli zaman dilimi olan bu ömrü tasarruflu ve ekonomik kullanmak mecburiyetindedir,zira âhiret günü kişinin sorguya tabi tutulacağı şeylerden biri de
"Ömrünü nasıl geçirdiği " dir."
Aclûnî Keşf ül -Hafâ: 2/379 .
Değerlendirilmesi emredilen beş şeyden biri de, "Õlümünden önce hayatın'dır".
Aclûnî Keşf ül - Hafâ: 1/148
Her şeyin telafisi olabilir, hatta bir şeyin birkaç çeşit telafisi de olabilir ama ömrün hiçbir telafisi yoktur, yani ömür tükendi mi başka teklif ömrü yoktur, tükenince ölüm ve muteâkib hayat olan kabir,Berzah hayatı sonra âhiret hayatı ve sonsuzluk.

İnsanoğluna verilen ömürde nefesler, saniyeler, dakikalar, saatler,gece ve gündüzler, haftalar aylar ve yıllar vardır,yani ömür sayılıdır.
" Biz onların günlerini sayıyoruz"
Meryem Suresi: 84 Ayet.

Müfessirler bu ayet-i kerimeyi, Yıllarını, aylarını, günlerini, saatlerini ve nefeslerini sayıyoruz diye tefsir etmişlerdir.

Dil ve edebiyat alimlerinden Asmaî babasından naklettiği bir kıssayı anlatır ve der ki :Babam dedi ki: Basra şehrinin giriş kapısında bir adam gördüm, Tâun(karın ağrısı) hastalığından vefat eden kimseleri sayıyordu, her ölü için küçük bir çakıltaşı alıp yanındaki testiye atıyordu, bir gün binlerce kişi saymış, ikinci gün daha fazla kişi saymış ve her biri için yine testisine bir taş atıyordu,mezara bir cenaze götürülürken testiye taş atan o adamı gördük, fakat dönüşte onu göremedik testinin başında başka bir adam vardı sorduk : Biz mezara giderken bu testinin yanında biri vardı nerede o ? Dedi ki : O da testiye düştü, yani o da öldü ve ben onun için küçük bir çakıltaşı aldım ve testiye attım.

Başkalarının vefatından ve ölümünden bahseden insan, bir gün gelecek ve bu sefer başkaları kendisinden öldü diye bahsedeceklerdir.

Hz Ali efendimiz Hz Hasan'a yazdığı vasiyette " Biz ölülerin halifesiyiz" buyurmuştur.Yani bizi halife bırakanlar vefat etti, bir gün sıra bize de gelecektir.

Allahım bizleri ve tüm mü'min kardeşlerimizi bu kısa ömrü en verimli şekilde değerlendiren kullarından eyle.Âmîn

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi