Ömür Kısadır

دقات قلب المرء قاءلة له
إن الحياة دقائق وثوان
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها
فالذكر للإنسان حياة ثان
Dekkâtu kalbilmar'i kâiletün lehû innel hayâte dekaikun ve sevânin,
ferfa' linefsike ba'de mevtike zikrahê, fezzikru lilinseni hayatün sânin.

Kalb atışları insana diyor ki: (dikkatli ol) hayat dakikalardan ve saniyelerden ibarettir.O zaman (öyle gayret et ki) öldükten sonra anılmaya bak,zira öldükten sonra hayırla anılmak,( senin için)ikinci bir hayattır.

Bunun anlamı şudur : Kalp atışları herkesin hissettiği bildiği ve inandığı bir durumdur, bunlar dile gelse ve konuşsa sahibine diyecekler ki : Dikkat et hayat zannettiğin kadar uzun değildir dakikalar ve saniyelerden ibarettir.

Bu kalp elimizde değil, nefeslerimiz de elimizde değil,nefes te her an tükenebilir dolayısı ile kalp te durabilir.

O zaman bu kısa ömrü insan nasıl geçirmelidir? İnsan hayatını dolu dolu geçirmeli ve her anı son anmış gibi görmelidir.

İkinci bir hayatı yaşamak ve en anlaşılır manası ile ikinci bir ömür sürmek ve ömrü uzatmak, kişinin ödükten sonra hayırla yâd edilmesi, yaptıklarıyla hatırlanması, salih çocuk yetiştirmiş amel defterini kapatmamak için gayret edip güzel işler yapmış olması onun ikinci bir ömrü olarak lehine kaydedilir.

İnsanlar onu ansa da anmasa da böyle bir kişi kârlı çıkar ve ikinci bir ömrü yaşar, ama insanların onu hayırla yad etmeleri anmaları ayrı bir ilahi lütuftur.

Ey alemlerin Rabbi olan Yüce Allah! Bizleri ve bütün müminleri kısa olan bu ömrün kısa olduğunun farkına varan ,her şey gibi bu ömrün de, hayatın da emanet olduğunu anlayan idrak eden ve âhirette geçerli akçe olan takva azığı biriktiren kullarından eyle.Âmîn.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi