Miyasenur Atcı Duysak

Miyasenur Atcı Duysak

Oyunun Bir Çocuğun Hayatındaki Önemi

Oyunun Bir Çocuğun Hayatındaki Önemi

Oyun; çocukların mevcut ve gelecekteki ilişkilerini etkileyen sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmesini sağlayan doğal bir araçtır. 0-6 yaş okul öncesi dönemi, çocuğun kişiliğinin şekillendiği, dil ve davranış gelişiminin önemli ölçüde tamamlandığı dönemdir. Bu dönemde oyun, çocuğun zihinsel ve dil gelişiminde önemli rol oynar ve çocuğa ebeveynleri ile iletişim kurmayı, karar vermeyi, itiraz etmeyi; kısaca kendini ifade edebilmeyi öğretir. Oyun sırasında çocuk, daha önceden doğrudan ya da dolaylı bir şekilde deneyimlediği farklı şeylerle ilgili duygularını harekete geçirebilmek için somut nesnelere sembolik anlam yükleyerek oynar. Bu nedenle oyun kavramı, çocuk ve ebeveyn arasındaki sağlıklı iletişimin en önemli aktörüdür. Çocukların gelişiminde önemli bir role sahip olan oyunun çocuğun değişimi için önemli bir araç olduğu söylenmektedir. Oyunun, çocuğun büyümesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için beslenme ve sevgi kadar gerekli olduğu çoğu uzman tarafından vurgulanmaktadır. Oyunun, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini, dil ve kişilik gelişimini destekleyen en önemli araçlardan biri olduğu belirtilmektedir. Oyun çocuğun duygusal dünyasına yarar sağlamanın yanı- sıra, bilişsel gelişim için de uygun bir zemin hazırlamaktadır. Oyunlar sayesinde çocuk nesnelerin ana işlevlerine takılmadan onları kendi gereksinimleri doğrultusunda kullanır, bu hem yaratıcılığın önünü açar hem de problem çözme becerilerini kazanmasına yardımcı olmaktadır.

Oyun Terapisi Derneği, oyun terapisini şöyle tanımlamıştır; eğitimli oyun terapistleri tarafından, danışanlarının psiko-sosyal sorunlarını önleme, çözme, büyüme ve gelişmelerinin ideal ölçülerde desteklenmesini sağlamak amacıyla, kuramsal bir modelin belirlenerek, sistemli bir program dâhilinde, oyunun terapötik gücünden faydalanıldığı kişiler arası süreçtir.

Oyun terapisinde amaç oyun yoluyla çocuğun kişisel problemlerini çözmede yeterli olduğunu keşfetmesi, kişiliğine ve ilişkilerine yardımcı olacak terapötik becerilerin kazandırılmasıdır Oyun terapisi ile çocuk kendini ifade etme şansı bulacak ve problemlerinin üstesinden nasıl geleceğini oyun ile deneyimleyip bulacaktır. Çocuklar oyun terapisi sürecinde oyuncaklarla duygu ve ihtiyaçlarını ifade ederler. Çocuklar oyun terapisinde dil becerisinin yerine sembolik oyun yeteneklerini kullanırlar. Çocuk oyun terapisi sürecinde kendi iç dünyasını da keşfeder. Oyun sürecinde kurulan ilişki de çocukta iyileşme ve gelişme olmasına da yardım eder.

Önceki ve Sonraki Yazılar