Şeyh Alaman Kimdir?

Bu hafta sizlere Karatay ilçesinde geniş bir semte ismini veren bir zattan bahsetmek isterim. Konyalı olarak hepimizin sıkça duyduğu İşgalaman semtinin ismi nereden geliyor sizce? Hiç merak etmiş miydiniz?

Karatay ilçesinde, Ali Ulvi Kurucu ve Şeyh Ulema Recep Ağa Caddelerinin kesiştiği noktada kare planlı bir mezarlık ve içinde Şeyh Alaman (Ulemâ) adında bir zat bulunmaktadır. Bulunduğu bölge Şeyh Alaman’ın orada meftun olmasından mütevellit Şeyh Alaman’dan değişerek İşgalaman olarak isimlendirilmiştir. Türbenin alt kısmı taş, üstü ise tuğla ile örülmüştür. Kapısı ve iki penceresi doğuya, diğer pencere ise batıya açılmaktadır.

Selçuklu dönemi velilerinden olan zatın doğum ve ölümüne ait net bilgiler bulunmamaktadır. Fakih Ahmed’in talebelerinden biri olduğu rivayet edilmektedir. Döneminin önemli isimlerinden âlim ve fazıl bir şeyhtir. Bu nedenle ismi veliler listesinde geçmektedir. Yaşadığı dönem Hz. Mevlana’nın vefatından sonraki dönemi işaret etmektedir.

Kitabesinden mescit olarak inşa edildiği anlaşılan eserin, şeyhin ölümü ile türbeye dönüştürülmüş olabileceği düşünülmektedir. Giriş kapısı üzerindeki kitabenin Türkçesi şöyledir:

“Mescitler, muhakkak Allah içindir. Şu hâlde Allah ile birlikte başka birine de yakarış yapmayınız. Âlemin kutbu Fakih Ahmed adına, Allah’ın abdalı, yoksul kul Şeyh Âlaman eliyle yapıldı. Allah tevfikiyle kuvvetlendirsin. Çünkü ona muhtaçtır.”
Külliyeye ait zaviye ve mektep günümüze ulaşamamıştır. Sadece içinde sanduka bulunan mescit ayakta kalabilmiştir.

Şehrimizde bulunan büyüklerimizin kıymetlerini bilip himmetlerine lâyık olabilmek duası ve ruhaniyetlerine birer Fatiha hediye etmek temennisiyle.

Sevgi ve saygı ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ayşe Özel Arşivi