Topraktaki Hasretler

كم من حسرة تحت التراب

Kem min hasretin tahtetturâbi.

Toprağın altında (mezarda, kabristanda ve Berzah aleminde) nice hasretler bulunmaktadır.

Kıyamet günü'nün hasretleri elbette
daha çetin ve daha devamlıdır, inananların ve inanmayanların hasretleri de bir değildir,hatta inanan ama günahkâr olan insanların hasreti-yüce Allah affetmezse-yine ayrı ayrıdır.
Ahiret gününün bir adı da "Hasret günü"
Meryem Suresi:39 Ayet. olduğu unutulmamalıdır.

Keşke hiçbir mü'min ne öldükten sonra berzah aleminde,ne de ahirette hiç bir nedamet ve hasret çekmese,ama ne çare ki toprağın altında nice hasretler ve nice
pişmanlıklar,ah ü vâhlar
vardır ve var olmaya da devam edecektir.

Bu hasretleri kim çeker?
Dünyada gaflet içinde yaşyanlar, yüce Allah'a ve âhirete iman etmeyenler,inandığı halde farzları ihmal eden, haramları işleyen,kul hakkını ihlal ve ihmal edenler çeker, kulluk görevini aksatan
ve bunu tövbe ile ve meşru imkanlarla telafi etmeyen CEK ve CAK ekini çok kullanan,yani yapacağım kılacağım ödeyeceğim şu yanlışı terk edeceğim deyip gereğini yapmayan kimseler çeker.

Senedi zayıf bir hadiste" Sevfeciler(sonra yapacağım diyenler) helak oldu" buyurulmuştur
Yap, yapacağım, borcunu öde ödeyeceğim
günahı bırak bırakacağım
eksiğini gider,
gedereceğim
dediği halde hiç birini yerine getirmeyenlerdir. Hasreti, namazı kıl, sonra kılacağım,ilerde bu yanlışı terkederim maddî durumum iyi olunca bunu yaparım
deyip sözünde durmayan ve verdikleri sözleri vaatları yapamadan ömürleri tükenen ecel şerbetini içenler çeker.

Bunlar İslam'ı ya yaşamadılar,ya da kırık dökük yaşadılar ve düzeltme fırsatını
yakalayamadılar.
Bunlar "İSLAMI MÜSVEDDE YAŞAMAYIN TEMİZE ÇEKMEYE VAKTiNİZ
OLMAZ"nasihatını ve hakikatını göz
ardı edenlerdir.

Kör kötürüm ve topal
olarak hedefe yürüğün
iyileşmeyi beklemeyin iyileşmeyi beklemek tembelliktir gerçeğini unutanlardır.

Ebu Muhammed Cafer diye bir muhaddis mezar taşıma şu cümleleri yazın
diye vasiyet etmiştir:
"Bitiremediğim nice işler, yitirdiğim nice umutlar, hasretle
biten tükenen ve
boşa geçen nefesler."

Allah'ım! Bizi ve bütün mü'min kardeşlerimizi bizleri kuşatan sayısız nimetlerin kadr ü kıymetini bilen kullarından eyle, berzahta ve kıyamet gününde pişman olmayacak ve hasret çekmeyecek olanlardan eyle.Âmîn.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi