Osman Nevres Yılmazlar

Osman Nevres Yılmazlar

20 Mayıs Dünya Arı Günü

​Arılar çiçeklere polenleri dağıtarak bitkilerin, ağaçların meyve vermesine , tohumlarını dağıtmasına olanak sağlarlar. Arıların hayattaki bu önemli görevi ise bizim için hayati olan oksijen döngüsünü devam ettirir. Kısaca söylemek gerekirse, dünyadaki yaşamın büyük bir kısmı arıların görevlerini yapmalarına bağlıdır.
​20 Mayıs Dünya Arı Günü; BM Genel Kurulu’nun aldığı kararla 2018 yılından beri Arı Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl Arı Gününde tozlaştırıcılar hakkında bilgi vermeye ve farkındalık yaratmaya odaklanılıyor.
​2024 Dünya Arı Günü’nün teması; “Arıların Gençlikle İlgisi” olarak belirlendi. Bunda amaç, arıların ve diğer polen taşıyıcıların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için gençlerin oynayabileceği rolün önemini vurgulamaktır.
​Tozlaşmanın Önermi:
​Ekosistemlerin hayatta kalabilmesi için tozlaşma temel bir süreçtir. Dünya’da gıda mahsullerinin % 75 i, Yabani çiçekli bitkilerin % 90 ı, Dünya’daki tarım arazilerinin % 35 i var olabilmek için tozlaştırıcılara yani arılara gereksinim duyarlar.
​Tozlaştırıcılar sadece gıda güvenliğine doğrudan katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunmasında da kilit rol oynuyorlar.irliğinin artırılması
​Arılar Tehlikede:
​Yoğun tarım uygulamaları ve habitat kaybı, hava koşullarındaki değişiklikler, pestisitler gibi tarım kimyasallarının aşırı ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle son yıllarda arıların sayıları giderek azalmaktadır. Arıları korumak için hem bireysel hem mesleki hemde Dünya’daki tüm devletler tarafından atılacak adımlar vardır.
​*Bireyler olarak arılar hakkındaki bilgilerimizi çevremizdekilerle paylaşarak farkındalık yaratmak, Orman ekosistemlerinin sürdürülmesine yardımcı olmak, Bahçelerimizde pestisitlerden,(bakteri, virüs, haşere öldürücü) fungusitlerden (mantar öldürücü) ve herbisitlerden(bitki öldürücü) kullanımından kaçınmak. Dış ortamlara su kabı bırakmak, elimizden geldiğince çiçek açan çeşitli bitki türleri dikmek, Yerel çiftçilerden ham bal satın almak, sürdürülebilir iyi tarım uygulamalarından ürün satın alarak bu uygulamaları desteklemek. Yabani arı kolonilerinin korunması için çaba göstermek.
​Arıcılar ve Çiftçiler pestisit kullanımını azaltmalı, Mahsullerini mümkün olduğunca çeşitlendirmeli veya tarla çevresine ilgi çekici mahsuller dikmeli. Çitler oluşturmalı.
​Dünya’daki devletler ve karar vericiler ise; Yerel toplulukların özellikle de ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği bilen ve bunlara saygı duyan yerli halkın karar alma sürecine katılımının güçlendirilmesine özen göstermeli. Değişime yardımcı olacak parasal teşvikler de dahil olmak üzere stratejik önlemlerin uygulanması. Tozlaşma hizmetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile akademik ve araştırma ağları arasındaki işbirliğinin artırmalıdır.
​Hoşça kalın.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Osman Nevres Yılmazlar Arşivi