Osman Nevres Yılmazlar

Osman Nevres Yılmazlar

21 Mart Ormancılık Günü

Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal varlıklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’nün (FAO), 21 Mart 1971 tarihinde, 21 Mart gününü “Dünya Ormancılık Günü” olarak ilan etmesi sonrası, 21 Mart‘ı içerisine alan hafta da “Orman Haftası” olarak kutlanmaktadır. TOD Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış; 12 meslektaşıyla birlikte yazdığı ve TOD tarafından yayımlanan “Türkiye Ormancılığı 2022: Türkiye’de Ormansızlaşma ve Orman Bozulması” kitabı üzerinden Türkiye’nin ormansızlaşma sorunlarını Cumhuriyet’e anlattı. Orman alanlarının gerçekte artmadığını vurgulayan Atmış, “2020’ye kadar 748 bin hektar orman turizm için otel, maden işletme sahası, enerji tesisi, yol, İstanbul Havalimanı gibi havalimanları, katı atık tesisi, hastane, Kuran kursu, cami, aklınıza ne gelirse 43 konuda ormancılık dışı amaçlara tahsis edildi. Her yıl 30-40 bin hektar farklı tahsislere ayrılıyor. Siz otel yaptığınız yeri daha sonra ormana dönüştürebilir misiniz? Maden sahasını, HES, termik santral, rüzgâr enerjisi santrali yaptığınız yeri, İstanbul Havalimanı’nı tekrar ormana dönüştürebilir misiniz? Bunlar dönmeyecek. Fiilen orman niteliğini kaybetmiş olduğu halde buralar hâlâ orman sayılıyor. Alansal olarak ormanlar söylendiği gibi artmıyor, kâğıt üzerinde artıyor. Türkiye’de orman örtüsü son 20 yılda 5.4 azaldı ,ifadelerini kullandı. Dünyada Ormanların Durumu Ormanlar konusundaki en yetkin uluslararası kuruluş olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından yapılan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2015 'e göre dünyadaki toplam orman alanı 3 milyar 999 milyon hektardır. 1990 yılında toplam orman alanı miktarı ise; 4 milyar 128 milyon hektar olarak saptanmıştı. Rakamlardan anlaşılacağı gibi orman kaybının hızı konusunda bir azalma olmasına karşın, ormansızlaşma süreci dünya genelinde devam etmektedir. 17.03.2021 Tarihli bir gazete haberi: Amazon Ormanları’nda geçen Ağustos ayında 10 binden fazla yangın kaydedildi. Haberde, Dünya’nın en fazla biyolojik çeşitliliğine sahip bölgesinin çevre üzerindeki net etkisinin, insan eylemlerinin bir sonucu olarak negatif hale geldiği, Ormansızlaşma, madencilik,yangınlar ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği sellerin artmasına ve daha sık kuraklık görülmesine yol açtığı belirtiliyor. Ormancılar Derneği: Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara 21.03.2022 Tarihli basın açıklamasında: Türkiye’nin orman varlığının her boyutuyla ranta açıldığına dikkat çekerek; Orman Kanunu’nun son 20 yıllık dönemde 32 kez değiştirildiğini söyledi. “Yapılan değişiklikler hep 16, 17 ve 18. maddelerde yoğunlaştı. Bunlar hep izin irtifaya konu olanlar. Ormanlara yapılaşma izni veriliyor. Bunlar; atık tesisi, vahşi çöp tesisi ve sportif, dini tesisler. Ormanlar artık idarenin keyfi yönetimi ile idare ediliyor” diye konuştu. Ormana karşı işlenen suçların affı anlamına gelen “2b” düzenlemesinin iktidar-muhalefet eliyle gerçekleştirildiğini anımsatan Özkara, “Bu açık bir rüşvetti. 473 bin orman alanını kapsıyordu, pazarlığa girildi ve 626 bin hektara ulaştı” değerlendirmesini yaptı. Hoşça kalın

Önceki ve Sonraki Yazılar
Osman Nevres Yılmazlar Arşivi