Ali Gav Sultan Kimdir?

Bu hafta Konya tarihi açısından önemli bir yere sahip olan gazi şeyhlerden Ali Gav Sultan’dan bahsetmek isterim. Kendisinin net olarak doğum ve ölüm tarihi bilinmemekle beraber yaşanılan hadiseler on birinci yüzyılı işaret etmektedir.

Peki Ali Gav Sultan olarak anılan bu zat kimdir?

Menkıbeye göre Selçuklu Türkleri, on birinci yüzyılda Anadolu’ya yoğun bir şekilde akınlar yapmışlardır. Artan nüfusları ve İslam dinini geniş alanlara yaymak amacıyla gerçekleştirdikleri bu akınlarla yeni yerleşim yerlerine ulaşmayı hedeflemişlerdir.

Özellikle Afşin Bey komutasındaki Türkler, cesurluklarının yanısıra cihad ruhu taşımaları ile anılmışlardır. Bahsi geçen Afşin Bey’in komutasındaki kuvvetlerin manevi lideri sayılan Derviş Ali, askerleri daima cihad konusunda yüreklendiren cesur bir isim olmuştur.

Selçuklu Türkleri, Anadolu’da pek çok yeri dolaşmış ve nihayetinde 1068 yılında Konya kuşatma altına alınmıştır. Günlerce devam eden kuşatma sonuç vermemiş, şehri kuşatan kale duvarlarını aşamayan komutan bunun üzerine fikir almak üzere askerlerini toplamıştır. Şeyh Ali’nin "Ordumuz kuşatmayı kaldırıyormuş gibi geri çekilsin ve gizlenelim, sonra gizlice kaleye girmenin çâresini araştırırız." demesi üzerine Selçuklu birlikleri geri çekilmiştir.

Şehir halkı kuşatmayı atlattığını düşünmüş, birkaç gün sonrada kapılarını açarak şehrin dışındaki hayvancılık ve bahçe işlerine geri dönmüştür. Bir gece Şeyh Ali öküz postuna bürünerek sığır sürülerinin arasına gizlenmiş ve şehre girmeyi başarmıştır. Halkın uykuya daldığından emin olduğunda ise şehri kuşatan duvarların kapısını aralayarak askerlerin içeri girmesini sağlamıştır. Bu sayede Konya’ya Türkler hakim olmuştur. Farsçada ‘öküz’ anlamına gelen Gav, Şeyh Ali ile bütünleşmiş ve o günden sonra Ali Gav Sultan olarak anılmıştır. Hatta bazı eski kaynaklarda Ali Gav Mahallesi, ‘Mahalle-i Post-pûş (Posta bürünenin mahallesi)’ şeklinde geçmektedir.

Ali Gav Sultan, Konya Karatay Medresesi’nin kuzeyinde, Tolaltı Sokağı’ndaki zâviyesinde medfundur.


Şehrimizde bulunan büyüklerimizin kıymetlerini bilip himmetlerine lâyık olabilmek duası ve ruhaniyetlerine birer Fatiha hediye etmek temennisiyle.

Sevgi ve saygı ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ayşe Özel Arşivi