Sadır Sultan Kimdir?

Her gün önünden fark etmeksizin geçtiğimiz alimlerin, yaşam biçimlerini ve kim olduklarını araştırmak şöyle dursun varlıklarının değerini hissedemediğimiz farklı bir zaman diliminde yaşıyoruz.

Oysa ilimizin her noktasında birbirinden değerli ilim adamları yer almakta ve geçmişten günümüze kadar süregelen bu kandiller gerek yaşamları gerek fikirleri gerekse eserleriyle bizlerin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir.

Bu dûsturla sizlere Konya’mızın Sedirler semtine ismini veren, Selçuklu Dönemi büyüklerinden biri olan Sadır Sultan’dan bahsetmek isterim. Esas ismi Bekir olan zâtın lakabı Sadreddin Sadri olup âlim, edip, şair bir kişidir. Döneminin önemli hekimlerinden olan Sadır Sultan’ın Hz. Pir’in muasırı olduğu rivayet edilsede doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Katip Çelebi’den ulaşılan bilgilere göre ise dönemdaş olmaları mümkün değildir.

Türbesi, onun adını taşıyan Sedirler semtinde Yanık Camii’nin kıble tarafındaki mezarlık içerisinde yer almakta olup 2000’li yılların başında Karatay Belediyesi tarafından restore edilmiştir.

Daha önceki dönemlerde türbenin etrafında türbedar odalarının bulunduğu ve her Muharrem ayında, Mevlevîlerin türbeyi ziyaret ettikleri bilinmektedir.

Sadır; göğüs, kalp, öncü, baş, başköşe, başköşede oturan emir anlamına gelen bir kelimedir ve İ. Konyalı, Sadreddin-i Konevi ve Sadır Sultan’a binaen: “İki Konyalı Sadırlar, birisi şehrin batısında diğeri doğusunda, birer kutup gibi yer almışlardır. Sadreddin-i Konevi’nin Türbesi mamurdur. Adaşınınki de restore edilmiştir. Konya doktorları bu büyük Türk hekimi olan Sadır Sultan için hususi bir gün kabul etmeli ve onun aziz hatırasını anmalıdırlar.” demiştir.


Şehrimizde bulunan büyüklerimizin kıymetlerini bilip himmetlerine lâyık olabilmek duası ve ruhaniyetlerine birer Fatiha hediye etmek temennisiyle.

Sevgi ve saygı ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ayşe Özel Arşivi