Miyasenur Atcı Duysak

Miyasenur Atcı Duysak

Güçlü Kızlar, Güzel Yarınlar Demektir !

Dünya Kız çocukları günü Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılından bu yana tüm dünyada kutlanılan bir gün olma özelliğini taşımaktadır. Her yıl 11 Ekim’de kutlanılan bu günün önemi kız çocuklarının sırf cinsiyetlerinden kaynaklı yaşadıkları ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturmaktır.

Her ne kadar bugünle ilgili kız çocuklarına ilişkin birçok konu gündeme getirilmeye çalışılsa da halen kız çocuklarıyla ilgili eğitim, beslenme, giyinme, barınma, yasal hak şiddet ve zorla evlilik vb. konular tartışmalıdır. Bu hak ihlallerinin temelinde insan onuruna ve insan haklarına aykırı uygulamalar yatmaktadır. Bu uygulamaları da besleyen ana unsur toplumsal cinsiyet kalıplarıdır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ortadan kalkmadıkça kız çocuklarına yönelik eşitsizlikler ortadan kalkmayacak 11 ekim sadece günü birlik kutlanılması gereken bir uygulama olarak kalacaktır (!)

Kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın toplumsal cinsiyet çerçevesinde yaş ve cinsiyet unsurlarından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Ayrımcı ve eşitsizlikçi davranış kalıplara, kız çocuklarının toplumsal yaşamda varlığı etkileyebilecek bütün süreci, sağlık hakkından, eğitim hakkına kadar pek çok hakkını ihlal etmektedir. Bu yüzden de kız çocukları hem toplumsal alan içerisinde hem de özel alan içerisinde birçok sorun ile karşı karşıya kalmaktadır. Oysa çocuk bir toplumun geleceğinin en önemli simgesi yapı taşıdır. Sağlıklı nesiller inşa edebilmek için bugünün çocuklarının sağlıklı olması gerekmektedir. Bu yüzden de bu konu çok elzem ve mühim bir meseledir. Çözülmediği taktirde arkasına eklenen sorunlarla bir çığa neden olabilmektedir.

Buradan hareketle söyleyebiliriz ki toplumda kız çocuklarına yönelik algının ve bakış açısının değişmesiyle kadına yönelik olan bakış açısı da değişecektir. Bu iki durum birbirine sımsıkı bağlıdır. Bu yüzden çözüm insan hakları zemininde aranmalı, herkese hak ettiği yaşam biçimi verilmeye çalışılmalıdır. Bu çözümün yerine getirilebilmesi için ise eğitim gereklidir. Bu eğitim yalnızca kız çocuklarına değil, erkek çocuklarına da verilerek toplumsal bir bilinç oluşturulmalıdır.

Eğitim uygulaması temelde basit bir uygulama olarak gözükse de toplumların gelişip ilerlemesi ve onlarda değişim meydana getirebilmesi için temel bir uygulamadır. Böylelikle algı değişecek ve bilinçlenme sağlanacaktır. Aslına bakacak olursak toplumda yaşanılan birçok sorunun temelinde sorunun kaynağını bilememe yani eğitimsizlik yatmaktadır. Hatta geçmişe yönelik yapılan araştırmalarda kadının insan olup olmadığının araştırma konusu haline getirilmesi bile bilinçlendirme konusunun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serer niteliktedir. Her yaşta veyahut her cinsiyette konunun profesyonelleri tarafından verilen eğitime ihtiyaç vardır.

Kız çocuklarına ve kadınlara yönelik hak ihlalleri konusu çözülmediği sürece bugünler sadece bir gün olarak kalacak, kısa süreli mesajlar atılacak ama net somut adımlara yönelik bir iyileştirme yapılmayacaktır. Geleceğimizin değişmesi bugünden mümkün…

Kadınları eğiten kuşakları eğitir. Bu yüzden başka bir dünya mümkün. Tüm kız çocuklarının ‘’Dünya Kız Çocukları Günü’’ kutlu olsun. Selam ve Saygılarımla

Önceki ve Sonraki Yazılar
Miyasenur Atcı Duysak Arşivi