Kemteri Efendi Kimdir?

Bu hafta sizlere Kel Hoca unvanı ile tanınan Kemteri Hacı Süleyman Efendi’den bahsetmek isterim.

Kerimdede Mahallesi halkından Hacı İsa Efendi’nin oğlu olan Kemteri Efendi, 1838 yolunda Konya’da dünyaya gelmiştir. Kemterî mahlasıyla tanınmıştır. İsmi Süleyman’dır, genç yaşta saçlarının dökülmesi nedeniyle Kel Hoca olarak bilinmektedir.

Kemteri’nin, mahallesindeki mekteple başlayan tahsil hayatı oldukça uzun sürmüştür. Dönemin tanınmış isimlerinden olan Trabzonlu Ali Efendi’den Ağazade Medresesi’nde ders alan zat, hocasının peşinden Adana’ya gidip icazetini alarak Konya’ya dönmeye karar vermiştir.

Dönüş yolunda bir köy odasında sohbet ettiği sırada, kereste tüccarından oda sahibine gelen mektup kendisine okutulmuştur. Mektupta geçen ”şikest” sözcüğünün anlamı kendisine sorulunca Farsça olan kelimeyi açıklayamayıp çok utanmıştır. Bunun üzerine Bekir Efendi’den Farsça eğitimi almıştır. Devamında İstanbul’a geçmiş ve Fetva Emini Hacı Nuri Efendi’den derslerine devam ederek ikinci icazetini almıştır. Konya’ya döndüğünde ise Müftü Kadınhanlı Hüseyin Fevzi Efendi’den eğitim alarak üçüncü icazetini de almıştır.

Devlet Hatun Medresesi’nde 36 yıl talebe okutmuştur. Konya halkı tarafından sevilen bir müderristir. Şiire oldukça düşkündür. Birçok semai, koşma ve destanda kaleme almıştır. Şiirleri o dönemde basılmadığı için maalesef günümüze ulaşamamıştır. Latifeyi sevmesi, hikayeler anlatması ve nükteler söylenmesi de halk tarafından bilinen özelliklerinden olmuştur.

Hakkında bilgi veren en eski kaynak 1926 yılında yayınlanan Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı isimli eserdir.

1912 yılında vefat edip, Üçler Kabristanı’nda toprağa verilen Kemteri’nin kabir taşı kitabesi şöyledir:

El-merhum ve’l-mağfûr

Hatuniye Medresesi müderrisi

Müderrisîn-i kiramdan

Hacı İsazade Süleyman Efendi

Ruhuna Fatiha 1330

Şehrimizde bulunan büyüklerimizin kıymetlerinin bilip himmetlerine lâyık olabilmek duası ve ruhaniyetlerine birer Fatiha hediye etmek temennisiyle.

Sevgi ve saygı ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ayşe Özel Arşivi