Sınav

ربما اتت النعم في المحن
وربما اتت المحن في النعم
Rubbemê etetinniemu fil miheni,ve rubbemê etetil
il mihenu finniemi.

Belli olmaz, belki de nimetler imtihanların ve zorlukların içinden süzülüp gelir,yine belli olmaz belki de zorluklar
ve zor sınavlar nimetlerin içinden çıkıp gelir, başka bir ifade ile yüce Allah alınca verebilir,verince de alabilir.
عند الامتحان يكرم المرء او يهان
İndel imtihêni yukram ül mar'u ev yühênü
İmtihan sonucunda kişi ya vezir olur ya da rezil.

İmtihanın soruları kolay da olabilir,zor da olabilir İnanan,azmeden,
sebeblere sarılan ve Yüce Allah'a tevekkül eden için sonuç nasıl olursa olsun hayırlıdır.

Uyanık ve dikkatli olmak, kaderi hikmet ve sabırla takib etmek gerekir.
"Hanginiz davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı
ölümü yaratan O'dur.
O güçlüdür, çok bağışlayandır."
Mülk Suresi: 2.Ayet.

Ölüm de,hayat da kulların imtihanı için yaratılmıştır, dolayısıyla hayatta acı tatlı cereyan eden her şeyi bu çerçevede düşünmeli ve olup biten her şeyin imtihan olduğu
unutulmamalıdır.

"Her can ölümü tadıcıdır, sizi şer ile de hayır ile de deneriz ve bize döneceksiniz"
Enbiyâ Suresi: 35. Ayet.
Yani fakirlik te veririz zenginlik de,hastalık da veririz sağlık ve afiyet de, evlat da veririz alırız da dolayısıyla hanginiz yerine göre sabrediyor ve yerine göre şükrediyor, hanginiz sabretmiyor ve şükretmiyor ortaya çıksın diye bu imtihanı yaparız.
Unutulmamalıdır ki yüce Allah ezelden ebede her şeyi biliyor ve bizlerden haberdârdır.

Yüce Allah şübhesiz kuşatıcı ilmi ile ezelden ebede her şeyi biliyor, fakat hikmeti gereği kullarını şerle de hayırla da imtihan ediyor.
Yüce Allah yaptığından dolayı asla kimse onu sorumlu tutamaz O, istediği zaman istediğine istediğini sorar.
güldürür sonra ağlatır, ağlatır sonra güldürür. Her şey onun elindedir, kul bunu idrak etmeli ve buna böyle inanmalıdır netekim şöyle demişler:

لكل محنة منحة ولكل شدة شدة
Likülli mihnetin menhetün velikülli şiddetin şeddetün.
Her zorluğun bir güzel karşılığı, hediyesi ve ödülü vardır,her şiddet ve tehlike için ciddi bir hazırlık ve toparlanma safhası vardır.

Yüce Allah kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede zorlukla kolaylığın bir arada olduğunu şöyle ifade buyuruyor :
فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا
"Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır"
İnşirah Suresi: 5,6. Ayetler.

O'na salat ve selam olsun Rasulullah efendimiz de
" Bir zorluk iki kolaylığı asla yenemez"
Beyhakî Şuab ül Îmân Hadis no : 3263 buyurarak hem ayeti kerime'ye bir açıklık getirmiştir, hem de meşhur bir nahiv kaidesine işaret buyurmuştur ki o da şudur:
Arapçada kelimeler bir yönden marife ve nekire diye ikiye ayrılır,marife ne kadar tekrar edilirse
tektir, ama nekire tekrar edildiği kadardır.Burada "Usr"marife,"Yusr" nekiredir.

Bu kısa yazımıza son vermeden şu hususu da arz etmek uygun olur. Sevinçte de hüzünde de,acıda ve tatlıda da, fakirlikte ve varlıkta da, hastalıkta ve sağlıkta da önemli olan, kul her hal ü kâr'da yüce Allah'a iltica etmeli ona dönmelidir,kendisi bir beşer olarak Kur'an ve sünneti rehber edinerek sebeplere sarılmalı sonra işini yüce Allah'a havale etmelidir, çözümü ondan beklemelidir.

Müminler en neşeli oldukları gün olan bayram günü kıldıkları Bayram namazında tekbirler getirirler, en üzgün oldukları zaman bir yakınlarının vefatında kıldıkları cenaze namazında da tekbirler getirilir bunun bir çok hikmeti ve anlamı vardır,birisi ve belki en önemlisi şudur : En sevinçli anımızda da en üzgün ve hazin anımızda da tek ilticâ edeceğimiz ve tek çaremiz yüce Allah'tır.

Ey alemlerin rabbi olan Yüce Allah! Bizleri ve bütün mümin kardeşlerimizi her hal ü kâr'da sana dönenlerden, kapında bekleyenlerden, kapında saadet bulanlardan ve açılan kapıdan içeri girenlerden eyle.Âmîn

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Özkan Arşivi