Osman Nevres Yılmazlar

Osman Nevres Yılmazlar

AB Karbon Vergisi İçin Düğmeye Bastı

A.B. Ticarette Çevreci Devrimi 1 Ekim.2023 de Başlattı:

1 Ekim’de yürürlüğe giren “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Tüzüğü” ile Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan firmalar için yeni dönem başladı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olan “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Tüzüğü” ne geçiş süreci 1 Ekim’de başladı. Bu süreçte ihracatçı şirketler kendilerini yasaların zorunlu hale geleceği 2026 ya kadar; Avrupa Birliği’nin 2030-2050 yılları arasında hedeflediği sera gazı hedeflerine uygun biçimde dönüştürmezlerse “Karbon Vergisi” ödemek zorunda kalacaklar.

SKDM Çerçevesinde Firmalar Nasıl Hazırlanacak:

  • Ana karbon salınım kaynaklarını tespit etmek için doğrudan ve dolaylı karbon salımlarını hesaplatmak.
  • Yeni yasal düzenlemeleri göz önüne alarak karbon salımını azaltma konusunda stratejiler oluşturmak ve uygulamak.
  • Yeşil dönüşüm için rasyonel sürdürülebilir üretim hedefleri belirlemek.

Avrupa Birliği bu mekanizmadan ne bekliyor:

AB bu mekanizma ile bir yandan yeşil dönüşümün yaratacağı maliyet karşısında Avrupa’nın rekabetçiliğinin korunmasını, diğer yandan küresel düzeyde iklim değişikliği ile mücadele çabasının artırılmasını hedeflemektedir.

Karbondioksit Salımı Ne Durumda:

İnsan faaliyetleri sonucunda her yıl atmosfere doğanın kaldırabileceğinden daha fazla

Karbondioksit salınıyor. Bu nedenle atmosferdeki karbondioksit miktarı şu an Sanayi Devrimi öncesine göre % 50 daha yüksek. Küresel ortalama karbondioksit oranı 2022 de yeni rekor olarak milyonda 417 ppm. olarak ölçüldü. Mayıs 2023 te bu miktar 424 ppm’ye yükseldi.

Son 60 yılda atmosferik karbondioksitte yıllık artış oranı buzul çağına göre 100 kat daha hızlı.

İnsan kaynaklı iklim krizi sürecini yaşarken; karbon sınırlaması adına yapılan her girişim ve çabayı insanın ve Dünya’nın sağlığı adına önemsiyor ve bu nedenle AB yi kutluyoruz.

Ülkemiz Nasıl Etkilenir:

Yüksek karbon emisyonu ve karbon kaçağı riski nedeniyle SKDM başlangıçta çimento, demir çelik, alüminyum, gübreler ve elektrik gibi sanayilerde uygulanacak. AB ye ihraç ettiği ürünlere bakıldığında SKDM den en fazla etkilenmesi beklenen ülkeler arasında ülkemiz de yer almaktadır.

Ülkemizin 2022 yılındaki ihracatının % 40.6 sı Avrupa Birliği ülkelerine yapılmıştır. SKDM ürünlerinin AB ile olan ticaretteki payı 2021 yılı itibariyle ülkemizin toplam ihracatının % 42 sini oluşturmaktadır.

Ülkemiz kurum kuruluş ve şirketlerinin ilan edilen bu geçiş sürecini iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.

Başta İlgili bakanlıklarımız, sanayi ve ticaret odalarımız, üniversitelerimiz ile Çevreci sivil toplum örgütleri ve çevre aktivistleri, şirketlerimizi motive etmelidirler.

Hoşça kalın.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Osman Nevres Yılmazlar Arşivi