Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi Kimdir?

Konya, Hak dostları hemhâl olmuş kadim bir şehirdir. İlmîn yayılmasında tüm Anadolu’ya yuva olmuştur. Halka halka büyüyen bu derya, günümüzde yanmaya devam eden bir kandildir. Onları tanımak, tanıtmak, fikirlerini ve yaptıkları hizmetleri gün ışığına çıkarmak her birimizin boynunun borcudur. Ecdadı yok sayarak sözüm ona modern(!) batıyı bizlere empoze etmeye çalışan fikirlere karşı ancak bu şekilde ayakta kalabiliriz. Bu gayeyle bu hafta sizlere İbrahim Hakkı Efendi’den bahsetmek isterim.

Kendisi 1828(1244) yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Babası Başaralı Abdurrahman Efendi olup ilk tahsilinin ardından, Konya müftülerinden Müsevvitzade Abdullah Vahdi Efendi’den dersler almıştır. Hocasından icazet aldıktan sonra Kıraat ilmini Kafalızade Hasan Efendi’den, hattatlığı ise tanınmış pek çok hattatın hocası olan Alanyalı Abdülgani Vehbi Efendi’den öğrenmiştir. Kendisi icazet aldıktan sonra ise altmışın üzerinde Kur’ân-ı Kerim yazmıştır. Hatta nakışlı ve tezhibli Kur’ânlarından birisini dönemin padişahı Abdül-hamid Han’a armağan etmiştir. Sultan tarafından Kur’ân-ı Kerim’in çok beğenilmesi üzerine devlet tarafından kendisine vefatına kadar beşyüz kuruş maaş tahsis edilmiştir.

Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi, Özdemirî Medresesinin (Zamanında Özdemirî Medrsesi’nin bir akademi gibi çalıştığı kabul edilir.) tanınmış müderrislerinden biri olmuştur. Hem medrese hemde hürn-ü hat üzerine yüzlerce öğrencisine icazet vermiştir.

İbrahim Hakkı Efendi; Şerh-i Akaid, İzhar, İlm-i vücuh, İsagoci ve İzhar, Şifa-i Şerif, Meanî,Tasavvuf, Tasdikat gibi pek çok ilmi öğrencilerine anlatmıştır.

Dönemin Konya Valisi Akif Paşa tarafından da çok takdir edilen İbrahim Hakkı Efendi, uzun yıllar Akif Paşa Rüştiyesi’nde Arapça muallimliği de yapmıştır.

Âlim, fazıl ve güzel ahlâk sahibi bir insan olarak ün yapan merhum, 1893(1309) yılında dünya sürgününü tamamlayarak ebedi aleme kavuşmuş ve Mevlâna Türbesi Haziresi’ne defnedilmiştir.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Hay

Küllü nefsin zaikatü’l-mevt

Müderrisin-i kiramdan

Başaralızade İbrahim Efendi

Ruhuna Fatiha 1309

Şehrimizde bulunan büyüklerimizin kıymetlerinin bilip himmetlerine lâyık olabilmek duası ve ruhaniyetlerine birer Fatiha hediye etmek temennisiyle.

Sevgi ve saygı ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ayşe Özel Arşivi