Müftü Hacı Ahmet Rüştü Efendi Kimdir?

İnsan, özünü tanıyıp anladıkça kıymetleniyor. Dayatmalara kapılarak benliğinden kopanlar rüzgarın önündeki bir yaprak gibi savruluyor. Kökleri sağlam bir millet olduğumuzun bilinciyle, yaprak değil ağacın ta kendisi olduğumuz inancıyla nesiller yetiştirme gayretinde olmalıyız. Bu amaç ile sizlere bu hafta Konya eski müftülerimizden Aladağlı Hacı Ahmet Rüştü Efendi’den bahsetmek isterim.

Halk arasında Hocazade ya da Aladağlı Hoca olarak anılan Ahmet Rüştü Efendi, Sarı Hafız Süleyman ve Kadınhanlı Müftü Hacı Hüseyin Efendi’den ders almıştır. İcazetnamesini ise Sarı Hafız Hoca’dan almak nasip olmuştur.

Avniye Medresesi’nde pek çok talebeye ders vermiş, uzun yıllar müderrislik yaptığı bu medresede kıymetli insanlar yetiştirmiştir.Müderrislik sınavlarına başkanlık yaptığı ve Aziziye Cami’inde dersiamlığı (Medresede ders veren yüksek rütbeli hoca) olduğu da bilinmektedir. Ahmet Rüştü Efendi’nin, beş yüz öğrencisine icazet verdiği ve öğrencilerinden altmış üçünün kazalara müftü olduğu rivayet edilmiştir. Aynı zamanda kendisi Osmanlı nişan sahibidir

Daha sonra ise Zaferiye Medresesi olarak anılan medreseyi, mescit, fırın ve dükkanı halkın yardımı ile inşa ettirmiştir. Bahsi geçen medresenin bugünkü yeri İstanbul Caddesi’nde bulunan İsmet Paşa İlkokulu olarak kaynaklarda geçmektedir..

Hacı Abdülkadir Efendi’nin vefatından sonra Konya Müftülüğü’ne getirilen Hacı Ahmet Efendi, (1908-1910) Hac ibadeti dönüşü Cidde’de Hakk’a yürümüş ve Havva Validemiz’in yanına defnedilmiştir.

Kendisine kadar, sülâlesinde yedi batın ulema olan bir aileye mensup olan Ahmet Efendi, âlim, fazıl ve hüsnü ahlak sahibi bir zat olarak tanınmıştır.

Son olarak şehrimizde bulunan büyüklerimizin kıymetlerini bilip himmetlerine lâyık olabilmek duası ve ruhaniyetlerine birer Fatiha hediye etmek temennisiyle.

Sevgi ve saygı ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ayşe Özel Arşivi