Mehmet Ali Mızırak

Mehmet Ali Mızırak

İkinci El Binek Araçlarda KDV Oranı Nedir?

kalıp, desen, düzen, çizgi, güneş hücresi, rendelemek içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

(1)845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 28 inci maddesi uyarınca Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a ekli () sayılı listenin 9 uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan KDV oranı uygulanır.” Eklenen bu cümle ile, kullanılmış motorlu taşıtların ticaretini yapanların %18 KDV oranı ile almış oldukları araçların satışı için düzenleyecekleri faturalarda KDV oranını %18 olarak hesaplamaları gerekmektedir. Şirketlerin aktifine kayıtlı olan binek otomobillerin satışında KDV oranı %1 olarak uygulaması devam etmektedir.

(2)“f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Uygulama Tebliğinin 4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti başlıklı bölümünde

“KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir.

 Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından uygulanacaktır.

(3)İlgili kanunun (3065 Sayılı KDV Kanunu 23. Mad./f bendi) “İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.” hükmü gereği ikinci el motorlu kara taşıtı ile iştigal eden bir mükellef başka bir ikinci el motorlu kara taşıtı ile iştigal eden bir mükelleften aldığı aracın satışında satış bedelinin tamamı üzerinden KDV hesaplaması

Gelir İdaresi Başkanlığı Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 06.04.2022 Tarih ve  E-40392771-130[2-2022-121-19]-36895 Sayılı özelgesinde;

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Ali Mızırak Arşivi