Mehmet Ali Mızırak

Mehmet Ali Mızırak

Mazeret izni

Madde 104 – (Değişik: 13/2/2011- 6111/106 Md.)

MEMURA, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Mazeret izni

Ek Madde 2 – (Ek: 4/4/2015-6645/35 Md.)

İŞÇİYE; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

ÖLÜM İZNİ KAÇ GÜN?

Ölüm izninin süresi, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları için farklılık gösterir. Ölüm izni; kamu çalışanları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 104/B maddesinde düzenlenmiş olup 7 (yedi) gündür.

Ölüm izni; özel sektörde çalışanlar için ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun (İK) ek 2. Maddesinde düzenleniş olup, 3 (üç) gündür.

ÖLÜM İZNİ KİMLERE VERİLİR?

Ölüm izninin kimlerin vefatı halinde verileceği sektör farkına göre değişmektedir. Eğer yakını vefat eden kişi kamuda çalışan ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 104/B maddesi uyarınca, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine ölüm izni verilebilir.

Eğer yakını vefat eden kişi, özel sektör çalışanı ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun (İK) ek 2. Maddesi uyarınca; ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde izin verilir.

2. DERECE AKRABA ÖLÜM İZNİ KAÇ GÜN?

Kan hısımlığı hususuna açıklık Türk Medeni Kanunu’nda getirilmiş olup, kan hısımlığına ilişkin düzenleme şu şekildedir:

IV. Hısımlık

Kan hısımlığı

Madde 17- Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur. Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır.

Buna göre; kişinin 2. Derece Kan hısımları; kardeş, dede, nine, torundur.

Bu durumda özel sektörde çalışan bir kişi, ancak kardeşinin vefatı durumunda izin alabilir ve bu izin süresi 3 gündür.

Kamuda çalışan bir kişi ise kendi kardeşinin ve eşinin kardeşinin vefatı üzerine ölüm izni alabilir ve bu süre 7 gündür.

DEDE ÖLÜM İZNİ KAÇ GÜN?

Dedesi vefat eden bir kişi, mevzuat hükümlerine göre kaç gün ücretli ölüm izni alabilir?

Ölüm izinleri, özel sektörde çalışanlar için 4857 sayılı İş Kanunu’nun (İK) ek 2. Maddesinde düzenleniştir. Kanunun bu ilgili düzenlemesine göre; özel sektörde çalışan bir kişi, dedesinin vefat etmesi durumunda ücretsiz izin hakları saklı kalmak üzere, maalesef ücretli izin alamaz.

Kamu sektöründe çalışanlar için ölüm izinleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 104/B maddesinde düzenlenmiştir. Bu mevzuat hükmü uyarınca kamu sektöründe çalışan bir kişi dedesinin vefat etmesi durumunda ücretsiz izin hakları saklı kalmak üzere, maalesef ücretli izin kullanamaz.

ANNE ÖLÜM İZNİ KAÇ GÜN?

Annesi vefat eden bir kişi, mevzuat hükümlerine göre kaç gün ücretli ölüm izni alabilir?

Ölüm izinleri, özel sektörde çalışanlar için 4857 sayılı İş Kanunu’nun (İK) ek 2. Maddesinde düzenleniştir. Kanunun bu ilgili düzenlemesine göre; özel sektörde çalışan bir kişi, annesinin vefat etmesi durumunda ücretsiz izin hakları saklı kalmak üzere, üç gün ücretli izin alabilir.

Kamu sektöründe çalışanlar için ölüm izinleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 104/B maddesinde düzenlenmiştir. Bu mevzuat hükmü uyarınca kamu sektöründe çalışan bir kişi annesinin vefat etmesi durumunda ücretsiz izin hakları saklı kalmak üzere, 7 gün ücretli izin alabilir.

ANNEANNE – BABANNE – KAYINVALİDE - KAYINPEDER ÖLÜM İZNİ KAÇ GÜN?

Annesinin annesi yani anneannesi (Nene) babanın annesi yani Babanne, kocanın eşinin annesi Kayınvalide, Eşinin babası Kayınpeder vefat eden bir kişi, mevzuat hükümlerine göre kaç gün ücretli ölüm izni alabilir?

Ölüm izinleri, özel sektörde çalışanlar için 4857 sayılı İş Kanunu’nun (İK) ek 2. Maddesinde düzenleniştir. Kanunun bu ilgili düzenlemesine göre; özel sektörde çalışan bir kişi, anneannesinin vefat etmesi durumunda ücretsiz izin hakları saklı kalmak üzere, maalesef ücretli izin alamaz.

Kamu sektöründe çalışanlar için ölüm izinleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 104/B maddesinde düzenlenmiştir. Bu mevzuat hükmü uyarınca kamu sektöründe çalışan bir kişi anneannesinin vefat etmesi durumunda ücretsiz izin hakları saklı kalmak üzere, maalesef ücretli izin alamaz.

ANNE KARNINDA ÖLEN BEBEK İÇİN ÖLÜM İZNİ KAÇ GÜN?

Doğacak olan bebeği, anne karnında vefat eden bir kişi kaç gün ücretli ölüm izni alabilir? Bir kişinin bebeğinin anne karnında vefatı sonrası, ne kadar ölüm izni alabileceği, çalıştığı sektöre göre değişiklik göstermektedir.

Yasal düzenlemelere göre bir kişi eğer özel sektörde çalışıyor ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun (İK) ek 2. Maddesi uyarınca; eşinin düşük yapması durumu sonrası ücretsiz izin hakları saklı kalmak üzere, maalesef ücretli ölüm izni kullanamaz.

Eğer eşi düşük yapan kişi kamu sektöründe çalışıyor ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 104/B maddesi uyarınca ücretsiz izin hakları saklı kalmak üzere; ücretli ölüm izni kullanamaz.

Ancak burada ayrıca belirtmek gerekir ki böyle durumlarda doktorun inisiyatif alarak yazacağı geçici iş göremezlik raporlarına sıklıkla başvurulmuştur.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Ali Mızırak Arşivi