Yılmaz Sandıkcı

Yılmaz Sandıkcı

Milleten Ümmete Filistin

Milleten Ümmete Filistin

İslam ümmetinin mensubu olan müslümanlardan öncelike mensubu oldukları milletleri maddi ve manevi yönde geliştirmeleri beklenmez mi? Milletini güçlendirmeyen, geliştirmeyen müslümanların milletler üstü bir birlik olan ümmeti güçlendirmeleri beklenir mi? * Milletin tanımı üzerinde anlaşamayanlar, ümmeti anlayabilir mi? Sağlam ve düzgün tuğla yapamayanlar, düzgün duvar örebilir mi, duvarlar düzgün ve güçlü olmadan sağlam bina yükselir mi? * Nedir millet? Milletin tanımı çok geniş bir alana yayılıyor. — Millet aynı soya mensup insanların tümü. — Millet aynı ülkede yaşayan insanların tümü — Millet aynı devlet yönetimi altındaki insanların tümü. * Aynı soydan olup farklı ülkeler üzerinde farklı devletler kuran milletler olduğu gibi aynı devlet içinde yaşayan farklı soydan toplulukların kurdukları devletler karşımızda dururken, bu tanımlardan birisi ile sınırlı kalmak hiç de kolay değil, kolay olsa bile yeterli değil. * Bununla birlikte devlet kuramayan veya millet olma vasfını yitirmiş “halklar” da karşımızda duran bir başka gerçek. Buraya, milletin farklı coğrafya veya farklı kültürde yaşayan parçalarına da “halk” denir tanımını eklemek gerekiyor. * Avrupa Birliği örneğine bakalrım, atalarının kurduğu devleti başka milletlerin devletleri ile birleştirip, çatı bir devlet altında yaşamak isteyen milletleri sergilerken, ABD örneği ise tek devlet çatısı altında yaşamak isteyen farklı halkların varlığını gösteriyor. Bu, millet tanımına “birlikte yaşama isteğini” de ekleme gereğini ortaya çıkarıyor. * Dünya siyasetinin ve dengelerin devlet tüzel kişilikleri ve devlet güçleri ekseninde oluştuğunu dikkate alınca, millet tanımını; “bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı, devletin üzerinde kurulu olduğu ülkeyi vatan kabul eden ve gelecekte de birlikte yaşama isteği olan insanların tümüne” millet denir şeklinde özetlemek istiyorum. * Diğer tanımlar da yanlış değil elbette ama “ümmetçi görünmek için milliyetçi ile ırkçı arasındaki farkı görmezden gelerek, millet-milliyetçi düşmanlığı yapanlara, müslüman milletleri güçlendirmeden bir ümmet kurulamayacağını” anlatabilmek için böyle bir tanımda birleşmek gerektiğini düşünüyorum. * Soya dayalı yönetilen devletlerin kısırlaştığı ve ırkçılık batağına düştükleri gerçeği, bizi farklılıkları harmanlayabildiği ölçüde kalkınan devletileri görmeye zorluyor.Gerçekleri görmeyenler yaşamın rekabet ortamında zorlanıyor. * Bize de farklılıklarımıza rağmen ortak yanımız “tek devlet”, “tek vatan” ve “aynı gelecek” ekseninde birleşerek “birliğimizi millet olarak” güçlendirmek düşüyor…. * Türm Müslüman devletlerin benzer şekilde güçlendiğini düşünün, bunlar bir araya geldiği zaman ümmetin gücü nasıl da kolayca ortaya çıkar değil mi? Ne dersiniz? * Peki, İslam ümmeti gücünü gelişmiş Müslüman millî devletlerin işbirliği üzerinden ortaya koysa Filistin Müslümanları yıllardır böyle bir zulme maruz kalır mıydı? Ne dersiniz? Bu konu tek yazıda bitmez devam ederiz inşallah. Selam ve dua ile.

Önceki ve Sonraki Yazılar